Invitation: NXT Generation Drag-racing

    

NXT Drag racing weekend:

Kom til NXT Drag-racing i weekenden den 17-18 maj. Læs mere om arrangementet på dette link hvor der også er on-line tilmelding.Tilmelding

Konkurrence regler:

Til NXT Generation Drag-racing køres der på tid på en ca. 10m lang bane (gymnastiksalens gulv i Stevning Kulturhus). Vinderen bliver den NXT dragster der i 3 kørsler sammenlagt har brugt færrest sekunder på at tilbagelægge strækningen.

Robot begrænsninger:

Alle MINDSTORMS NXT Dragsters skal være bygget af 100% uændrede LEGO dele (ingen lim, beskæring, smeltning, eller andre modifikationer eller modificerede dele er tilladt). Denne regel gælder også for sensorer og motorer. Der er ingen begrænsninger på antallet af LEGO, MINDSTORMS NXT sensorer. Der må højst bruges 3 styk motorer, og 1 styk NXT programmerbar klods.

Der SKAL befinde sig 1 styk lys sensor på dragsteren. Denne skal være monteret bag på Dragsteren og pege direkte bagud (Helst 1-2 cm over gulvet). Lys sensoren bruges til at igangsætte et løb (Når et lys, som er en del af tidtagnings systemet tænder løber tiden og Dragsteren bør skynde sig ned imod målstregen)

Alle LEGO dele der måtte bruges til at igangsætte Dragsteren skal køre med helt til mål (der må ikke efterlades eller tabes dele undervejs i løbet, dvs. ingen affyringsramper medmindre disse kører med helt ned til målstregen).

NXT Dragsteren må ikke forlænges forud efter at den er igangsat. Der må heller ikke skydes eller smides dele eller konstruktioner hen over målstregen. Den eller de dele der ved start er tættest ved startstregen skal også være det første der krydser målstregen.

Der er INGEN begrænsninger for vægten af din Dragster racer.

Den programmerbare NXT klods skal være ombord på Dragsteren.

Der er INGEN begrænsninger for max højde, længde eller brede.

Sådan konkurreres der i NXT Drag-racing:

Din NXT Dragster placeres bag en startlinie og dit program i NXT klodsen startes. Nu skal NXT Dragsteren vente på at der tændes et lys ud for lys sensoren bag på din NXT Dragster. Et tændt lys er signal for at din NXT Dragster nu må køre. Herefter gælder det bare om at komme hurtigst muligt ned over målstregen. Et tidtagnings system registrerer automatisk tiden der går fra startlyset tændes til din NXT Dragster krydser målstregen. Hver deltagende NXT Dragster skal gennemføre banens fulde længde i alt 3 gange. Tiderne for de 3 gennemkørsler lægges sammen og der er disse sekunder der bliver afgørende for hvilken NXT Dragster der vinder.

Hvis din NXT Dragster kører galt eller der falder dele af undervejs køres der om. Er din NXT Dragster først kommet helt eller delvis ind over målstregen tæller kørslen. Du må ikke røre ved din NXT Dragster under hele kørslen.

Når der konkurreres får du ved start udleveret 1 sæt batterier som du skal bruge. Alle får ens batterier. Dette sæt batterier skal bruges under hele konkurrencen. Udskiftning til nye batterier er ikke tilladt under konkurrencen. Til evt. træning skal du selv sørge for batterier.

Dommeren har det endelige ord.

Vel mødt. Vi glæder os til at se jer.

Har du/I spørgsmål, så kontakt: Carsten 29495051     Ejner 21266148